Gemeenteblad 1023, 16 augustus 2016 - Aangevraagde omgevingsvergunning Zandstraat 32

Dit artikel is gearchiveerd op 27-09-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691CE
Publicatiedatum: 16-08-2016
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

)

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 28 juli 2016             Zandstraat 32, 5691 CE – oprichten van een woonhuis (BOUWEN)
  • 28 juli 2016             Zandstraat 32, 5691 CE – kappen van bomen (KAPPEN

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.