Gemeenteblad 1024, 16 augustus 2016 - Aangevraagde omgevingsvergunning Kanaaldijk-Noord 4 t/m 7 en Nieuwstraat 81 t/m 85

Dit artikel is gearchiveerd op 27-09-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691NM, 5691AB
Publicatiedatum: 16-08-2016
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 28 juli 2016   Kanaaldijk-Noord 4 t/m 7 en Nieuwstraat 81 t/m 85, 5691 NM en 5691 AB - oprichten van appartementengebouwen met parkeergarage (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.