Gemeenteblad 1025, 16 augustus 2016 - Aangevraagde omgevingsvergunning Bijenlaan 3 t/m 33

Dit artikel is gearchiveerd op 27-09-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692VA
Publicatiedatum: 16-08-2016
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 29 juli 2016             Bijenlaan 3 t/m 33, 5692 VA – wijzigen omgevingsvergunning voor het oprichten van 16 halfvrijstaande woningen (fase 4) (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.