Gemeenteblad 1026, 16 augustus 2016 - Aangevraagde omgevingsvergunning Honingbij 1a t/m 1f en 2

Dit artikel is gearchiveerd op 27-09-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 16-08-2016
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 29 juli 2016 Honingbij 1a t/m 1f / Honingbij 2, Sonniuspark – wijzigen omgevingsvergunning voor het oprichten van 6 aaneengebouwde woningen en 1 vrijstaande woning (fase 5) (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.