Gemeenteblad 1027, 16 augustus 2016 - Verleende omgevingsvergunning Ruysdaelstraat 2

Dit artikel is gearchiveerd op 27-09-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691EA
Publicatiedatum: 16-08-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 2 augustus 2016    Ruysdaelstraat 2, 5691 EA – tijdelijk brandveilig gebruiken van basisschool ‘de Sonnewijzer’ (brandveilig gebruik)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.