Gemeenteblad 1028, 16 augustus 2016 - Verleende omgevingsvergunning Science Park Eindhoven 5129 (5127)

Dit artikel is gearchiveerd op 27-09-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692ED
Publicatiedatum: 16-08-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 3 augustus 2016    Science Park Eindhoven 5129 (5127), 5692 ED – wijzigen van de bouwvergunning met nummer 20080123 / 10.0011069 d.d. 6 juli 2010, oprichten van het kantoorpand (bouwen en afwijken))

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.