Gemeenteblad 1029, 16 augustus 2016 - Verleende omgevingsvergunning Bisonlaan 1

Dit artikel is gearchiveerd op 27-09-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691GC
Publicatiedatum: 16-08-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 3 augustus 2016    Science Park Eindhoven 5129 (5127), 5692 ED – wijzigen van de bouwvergunning met nummer 20080123 / 10.0011069 d.d. 6 juli 2010, oprichten van het kantoorpand (bouwen en afwijken))

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 5 augustus Bisonlaan 1 5691 GC - kappen van 3 eiken (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.