Gemeenteblad 1030, 16 augustus 2016 - Geweigerde omgevingsvergunning

Dit artikel is gearchiveerd op 27-09-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692CC
Publicatiedatum: 16-08-2016
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning geweigerd voor onderstaande plan. Deze weigering is verzonden op:

  • 28 juli 2016             Ekkersrijt 3102, 5692 CC – tijdelijk plaatsen containers (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.

De vermelde omgevingsvergunning ligt ter inzage op de afdeling Dienstverlening Publiek.