Gemeenteblad 1036, 16 augustus 2016 - Verkeersmaatregelen Towerfestival

Dit artikel is gearchiveerd op 27-09-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 16-08-2016
Soort bekendmaking: Verkeersmaatregel

Voor een goed en veilig verloop van het openlucht muziekfestival is besloten tot het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen op 11 september 2016 van 10:00 uur tot 24:00 uur. Het weggedeelte gesitueerd tussen het Kerkplein en de achterzijde van Markt 9 mag worden afgesloten voor doorgaand verkeer met ingang van 9 september 2016. Dit betreft het weggedeelte gesitueerd tot aan aansluiting met de Torenstraat en de aansluiting met de Nieuwstraat.  De tijdelijke afsluiting wordt aangegeven met bebording.

Als u het niet eens bent met bovengenoemde besluiten, kunt u hiertegen binnen 6 weken bezwaar maken. Dit doet u door een bezwaarschrift te sturen naar de burgemeester voor de evenementen en naar  burgemeester en wethouders voor de tijdelijke verkeersmaatregel, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. In uw bezwaarschrift verwijst u naar dit besluit en geeft u aan waarom u het hier niet mee eens bent. Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen.

Als u een bezwaarschrift indient, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank in ’s-Hertogenbosch. Meer informatie over de voorlopige voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl.