Gemeenteblad 1038, 30 augustus 2016 - Aanvraag omgevingsvergunning H. Veenemanstraat 88

Dit artikel is gearchiveerd op 11-10-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691BD
Publicatiedatum: 30-08-2016
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 5 augustus 2016   Hendrik Veenemanstraat 88, 5691 BD – plaatsen reclamebord (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.