Gemeenteblad 1042, 30 augustus 20116 - Verleende omgevingsvergunning Science Park 5204b

Dit artikel is gearchiveerd op 11-10-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Ekkersrijt/Science Park
Publicatiedatum: 30-08-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 4 augustus 2016    Science Park Eindhoven 5204b, 5692 EG - aanpassen van de entree aan het bedrijfspand (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.