Gemeenteblad 1043, 30 augustus 2016 - Verleende omgevingsvergunning Dresdenlaan 4

Dit artikel is gearchiveerd op 11-10-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691GT
Publicatiedatum: 30-08-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 24 augustus 2016  Dresdenlaan 4, 5691 GT – uitbreiden woonhuis (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.