Gemeenteblad 1045, 30 augustus 2016 - Evenementenvergunning Breugels Festijn

Dit artikel is gearchiveerd op 11-10-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Kom Breugel
Publicatiedatum: 30-08-2016
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning

De burgemeester heeft vergunning verleend voor het Breugels Festijn op 16, 17 en 18 september 2016.

Het evenement mag gehouden worden in een feesttent op het Pieter Brueghelplein op 16 september van 19:00 uur tot 24:00 uur; 17 september van 13:00 uur tot 01:00 uur en op 18 september van 11:00 uur tot 19:00 uur.

Tegen de besluiten tot het verlenen van een evenementenvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de uitreiking of verzending hiervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de grond van het bezwaar. Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het besluit niet.

Het kan zijn dat u van mening bent dat hierdoor een onaanvaardbare situatie ontstaat, die zo spoedeisend is dat op korte termijn een voorlopige voorziening moet worden getroffen. In dat geval kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch schriftelijk verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient hierbij een afschrift van het bezwaarschrift te overleggen. Voor dit griffierecht worden afzonderlijke leges in rekening gebracht.