Gemeenteblad 1046, 30 augustus 2016, Tijdelijke verkeersmaatregel Breugels Festijn

Dit artikel is gearchiveerd op 11-10-2016.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 30-08-2016
Soort bekendmaking: Verkeersmaatregel

Voor een goed en veilig verloop van het door ons verleende evenement hebben we onderstaande tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen.

Afsluitingen

Het weggedeelte Pieter Brueghelplein - van den Elsenstraat tot aan de aansluiting met de Sint Hubertuslaan mag voor het doorgaande verkeer worden afgesloten vanaf 16 september, 08.00 uur tot 19 september, 13.00 uur. De Stakenburgstraat blijft voor het verkeer geopend.

Een gedeelte van de Sint Genovevastraat vanaf de aansluiting met de Sint Genovevakerk / de Beemdstraat, de Sint Isidorusstraat, de Weverstraat en de Blekerstraat mogen voor het doorgaande verkeer worden afgesloten op 18 september tussen 08.00 uur en 18.00 uur.

Vervolgens hebben wij besloten aan één zijde van de Sint Genovevastraat een parkeerverbod in te stellen, zodat de doorgang voor het verkeer en /of hulpdiensten probleemloos kan verlopen. Het verbod, welk is aangeduid met verkeersborden is van kracht op 18 september van 08.00 uur tot 18.00 uur.

De omleidingsroute, de wegafsluitingen en het parkeerverbod worden door middel van bebording aangegeven. Aan de organisatie van genoemd evenement is de verplichting opgelegd dat bij het afzetten van de openbare weg, hulpdiensten als brandweer en ambulance te allen tijde minimaal 3,5 meter vrije doorgang moeten hebben; tevens moeten de afzethekken verplaatsbaar zijn, zodat in geval van nood een snelle doorgang gewaarborgd is.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de bovenstaande maatregelen kunt u hiertegen binnen 6 weken bezwaar maken. Dit doet u door een bezwaarschrift te sturen naar de burgemeester voor het evenement en naar burgemeester en wethouders voor de tijdelijke verkeersmaatregel, Postbus 8, 5690 AA, Son en Breugel. In uw bezwaarschrift verwijst u naar dit besluit en geeft u aan waarom u het hier niet mee eens bent. Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen.

Als u een bezwaarschrift indient, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank in ’s-Hertogenbosch. Meer informatie over de voorlopige voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl.