Gemeenteblad 1047, 30 augustus 2016 - Tijdelijke verkeersmaatregel Freedom Run

Dit artikel is gearchiveerd op 11-10-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 30-08-2016
Soort bekendmaking: Verkeersmaatregel

Het college neemt de volgende verkeersmaatregelen t.b.v. evenement Freedom Run op 23 oktober 2016.

Afsluitingen

  • Sonniuswijk
  • Ockhuizenweg t.h.v. huisnummer 18 tot en met de aansluiting op de Sonniuswijk
  • Kruising Landingsweg – Airborneweg voor wat betreft de ingang van het daarop aansluitende zandpad
  • Brouwerskampweg
  • Fietspad tussen Sonniuswijk en aansluiting met de bossen

Bovenstaande wegen worden op 23 oktober 2016 afgesloten voor doorgaand verkeer tussen 11.00 uur en 13.000 uur. Bestemmingsverkeer wordt binnen die tijden alleen doorgelaten zodra er geen deelnemers aan het evenement op dat gedeelte van het parcours aanwezig zijn.

Als door het evenement eerder geen gebruik meer wordt gemaakt van bovenstaande weggedeelten, worden deze eerder geopend voor doorgaand verkeer.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de bovenstaande maatregelen kunt u hiertegen binnen 6 weken bezwaar maken. Dit doet u door een bezwaarschrift te sturen naar de burgemeester voor het evenement en naar burgemeester en wethouders voor de tijdelijke verkeersmaatregel, Postbus 8, 5690 AA, Son en Breugel. In uw bezwaarschrift verwijst u naar dit besluit en geeft u aan waarom u het hier niet mee eens bent. Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen.

Als u een bezwaarschrift indient, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank in ’s-Hertogenbosch. Meer informatie over de voorlopige voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl.