Gemeenteblad 1051, 6 september 2016 - Aangevraagde omgevingsvergunning Apollolaan 21

Dit artikel is gearchiveerd op 18-10-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694WP
Publicatiedatum: 06-09-2016
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 30 augustus 2016          Apollolaan 21, 5694 WP – plaatsen dakkapel (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.