Gemeenteblad 1053, 6 september 2016 - Aangevraagde omgevingsvergunning Science Park Eindhoven 5049

Dit artikel is gearchiveerd op 18-10-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694WP, 5692EB
Publicatiedatum: 06-09-2016
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 31 augustus 2016          Science Park Eindhoven 5049, 5692 EB – verplaatsen/vernieuwen drietal vlaggenmasten (BOUWEN

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.