Gemeenteblad 1055, 6 september 2016 - Bekendmaking anterieure overeenkomst 'Sint Genovevastraat 41'

Dit artikel is gearchiveerd op 18-10-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 06-09-2016
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat de gemeente Son en Breugel een anterieure overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening (Wro) is aangegaan met Woonveste Bouw & Vastgoed B.V.

De overeenkomst heeft betrekking op de voorgenomen herontwikkeling van de voormalige bakker met woonhuis tot drie vrijstaande woningen op het terrein aan de Sint Genovevastraat 41 te Son en Breugel.

Ter voldoening aan artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) wordt er een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ter inzage gelegd. Deze beschrijving ligt vanaf donderdag 8 september 2016 tot en met woensdag 19 oktober 2016 voor een ieder ter inzage bij de afdeling Dienstverlening Publiek in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

Tegen de gesloten overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.