Gemeenteblad 1059, 13 september 2016 - Verleende omgevingsvergunning Peelaan 69

Dit artikel is gearchiveerd op 25-10-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691LK
Publicatiedatum: 13-09-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 06 september 2016      Peellaan 69, 5691 LK – plaatsen dakkapel (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.