Gemeenteblad 1061, 20 september 2016 - Aangevraagde omgevingsvergunning Kloosterstraat 24

Dit artikel is gearchiveerd op 01-11-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691BZ
Publicatiedatum: 20-09-2016
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 09 september 2016      Kloosterstraat 24, 5691 BZ – plaatsen dakkapel achterzijde woonhuis (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.