Gemeenteblad 1065, 20 september 2016 - Verleende omgevingsvergunning Colijnstraat 22

Dit artikel is gearchiveerd op 01-11-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694CK
Publicatiedatum: 20-09-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 15 september 2016      Colijnstraat 22, 5694 CK – plaatsen dakkapel voorzijde woning (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.