Gemeenteblad 1067, 20 september 2016 - Verleende omgevingsvergunning Van Gentlaan

Dit artikel is gearchiveerd op 01-11-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 20-09-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 15 september 2016      Van Gentlaan - kappen van 6 iepen in de groenstrook tussen huisnummer 37 en 79 en aan de overkant bij de basisschool (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.