Gemeenteblad 1076, 27 september 2016 - Aangevraagde omgevingsvergunning Tollensstraat 11

Dit artikel is gearchiveerd op 08-11-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691XL
Publicatiedatum: 27-09-2016
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 19 september 2016         Tollensstraat 11, 5691 XL – plaatsen veranda (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.