Gemeenteblad 1077, 27 september 2016 - Aangevraagde omgevingsvergunning Groningenlaan 5

Dit artikel is gearchiveerd op 08-11-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691KH
Publicatiedatum: 27-09-2016
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 20 september 2016         Groningenlaan 5, 5691 KH – wijzigen gevel (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.