Gemeenteblad 1079, 27 september 2016 - Verleende omgevingsvergunning Europalaan 1f

Dit artikel is gearchiveerd op 08-11-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691EL
Publicatiedatum: 27-09-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 20 september 2016         Europalaan 1f, 5691 EL – plaatsen erfafscheiding en poort (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.