Gemeenteblad 1082, 27 september 2016 - Verleende omgevingsvergunning Bijenlaan 3 t/m 33

Dit artikel is gearchiveerd op 08-11-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692VA
Publicatiedatum: 27-09-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 21 september 2016         Bijenlaan 3 t/m 33, 5692 VA – wijzigen omgevingsvergunning voor het oprichten van 16 half vrijstaande woningen (fase 4) (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.