Gemeenteblad 1083, 27 september 2016 - Verleende omgevingsvergunning Honingbij 1a t/m 1f / Honingbij 2

Dit artikel is gearchiveerd op 08-11-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 27-09-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 21 september 2016         Honingbij 1a t/m 1f / Honingbij 2, Sonniuspark – wijzigen omgevingsvergunning voor het oprichten van 6 aaneengebouwde woningen en 1 vrijstaande woning (fase 5) (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.