Gemeenteblad 1085, 27 september 2016 - Verlenging besluit omgevingsvergunning Heistraat 6

Dit artikel is gearchiveerd op 08-11-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691CA
Publicatiedatum: 27-09-2016
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is op basis van artikel 3.9 lid 2 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht met 6 weken verlengd:

  • Heistraat 6, 5691 CA – herbestemmen/uitbreiden pand, verlengd tot en met 9 november 2016

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.