Gemeenteblad 1086, 4 oktober 2016 - Aangevraagde omgevingsvergunning Science Park Eindhoven 5501

Dit artikel is gearchiveerd op 15-11-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692EM
Publicatiedatum: 04-10-2016
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 27 september 2016    Science Park Eindhoven 5501, 5692 EM – situeren fietsenstalling in bestaande parkeergarage (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.