Gemeenteblad 1088, 4 oktober 2016 - Verleemde omgevingsvergunning Apollolaan 21

Dit artikel is gearchiveerd op 15-11-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694WP
Publicatiedatum: 04-10-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 26 september 2016    Apollolaan 21, 5694 WP – plaatsen dakkapel op dakvlak zijgevel (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.