Gemeenteblad 1090, 4 oktober 2016 - Verleende omgevingsvergunning Groningenlaan 5

Dit artikel is gearchiveerd op 15-11-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691KH
Publicatiedatum: 04-10-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 29 september 2016    Groningenlaan 5, 5691 KH – wijzigen gevel (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.