Gemeenteblad 1091, 4 oktober 2016 - Verleende omgevingsvergunning Nieuwstraat 34

Dit artikel is gearchiveerd op 15-11-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691AD
Publicatiedatum: 04-10-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 29 september 2016    Nieuwstraat 34, 5691 AD – vervangen winkelpui (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.