Gemeenteblad 1092, 4 oktober 2016 - Verleende omgevingsvergunning A1 (Dutmellapad)

Dit artikel is gearchiveerd op 15-11-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691AD
Publicatiedatum: 04-10-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 29 september 2016    A1(ter hoogte van het Dutmellapad) – aanleggen toegangspad met parkeerplaatsen (WERK OF WERKZAAMHEDEN UITVOEREN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.