Gemeenteblad 1093, 4 oktober 2016 - Verlenging besluit omgevingsvergunning Zandstraat 32

Dit artikel is gearchiveerd op 15-11-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691CE
Publicatiedatum: 04-10-2016
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is op basis van artikel 3.9 lid 2 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht met 6 weken verlengd:

  • Zandstraat 32, 5691 CE – oprichten woonhuis met zwembad, verdaagd tot 4 november 2016.

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.