Gemeenteblad 1098, 11 oktober 2016 - Verleende omgevingsvergunning Kanaaldijk-Noord 4 t/m 7 en Nieuwstraat 81 t/m 85

Dit artikel is gearchiveerd op 22-11-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 11-10-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

03 oktober 2016 Kanaaldijk-Noord 4 t/m 7 en Nieuwstraat 81 t/m 85 – oprichten 2 appartementengebouwen met parkeergarage (BOUWEN / UITRIT AANLEGGEN OF VERANDEREN).

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.