Gemeenteblad 1101, 11 oktober 2016 - Verleende omgevingsvergunning Van Looijstraat 7

Dit artikel is gearchiveerd op 22-11-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691XE
Publicatiedatum: 11-10-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 04 oktober 2016         Van Looijstraat 7, 5691 XE - kappen van 2 douglasbomen achtertuin;

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.