Gemeenteblad 1103, 11 oktober 2016 - Verleende omgevingsvergunning Science Park Eindhoven 5049

Dit artikel is gearchiveerd op 22-11-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692EB
Publicatiedatum: 11-10-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 04 oktober 2016         Science Park Eindhoven 5049, 5692 EB – verplaatsen 3 vlaggenmasten (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.