Gemeenteblad 1106, 11 oktober 2016 - Onderzoeksplan Participatiewet, IOAW, en IOAZ 2016 gemeente Nuenen c.a. en Son en Breugel

Dit artikel is gearchiveerd op 22-11-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 11-10-2016
Soort bekendmaking: Verordeningen

Per 1 september 2016 is het onderzoeksplan voor de Participatiewet, de IOAW en IOAZ van kracht. Hierbij wordt gelijktijdig ‘’het onderzoeksplan Sociale Zaken 2014 gemeente Nuenen c.a. en Son en Breugel” ingetrokken.

Wat houdt het onderzoeksplan in?

Het onderzoeksplan draagt bij aan het rechtmatig en doelmatig verstrekken van uitkeringen.

Bij het onderdeel doelmatigheid wordt onderzocht of een uitkeringsgerechtigde alles in het werk stelt om uit de uitkering te stromen. En bij rechtmatigheid wordt onderzocht of een uitkeringsgerechtigde op grond van de wettelijke bepalingen terecht een uitkering ontvangt.

Het onderzoeksplan ligt gedurende 6 weken ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis. Op de website www.overheid.nl kunt u ook het onderzoeksplan inzien.