Gemeenteblad 1109, 18 oktober 2016 - Aangevraagde omgevingsvergunning Ekkersrijt 3301

Dit artikel is gearchiveerd op 29-11-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692CJ
Publicatiedatum: 18-10-2016
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 06 oktober 2016         Ekkersrijt 3301, 5692 CJ – slopen bestaande opstallen (SLOPEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.