Gemeenteblad 1112, 18 oktober 2016 - Verleende omgevingsvergunning H. Veenemanstraat 90

Dit artikel is gearchiveerd op 29-11-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691BD
Publicatiedatum: 18-10-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 12 oktober 2016         Hendrik Veenemanstraat 90, 5691 BD – wijzigen gevel (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.