Gemeenteblad 1113, 18 oktober 2016 - Verleende omgevingsvergunning Nieuwstraat 81,83 en 85

Dit artikel is gearchiveerd op 29-11-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691BD
Publicatiedatum: 18-10-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 13 oktober 2016         Nieuwstraat 81, 83 en 85, 5691 AB – slopen woningen, bijgebouwen en een loods (SLOPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.