Gemeenteblad 1114, 18 oktober 2016 - Verleende omgevingsvergunning Kanaaldijk-Noord 4,5,6 en 7

Dit artikel is gearchiveerd op 29-11-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691NM
Publicatiedatum: 18-10-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 13 oktober 2016         Kanaaldijk-Noord 4, 5, 6 en 7, 5691 NM – slopen woningen, bijgebouwen en een loods (SLOPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.