Gemeenteblad 1116, 25 oktober 2016 - Aangevraagde omgevingsvergunning De Kuilen 3d

Dit artikel is gearchiveerd op 06-12-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694NM
Publicatiedatum: 25-10-2016
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 14 oktober 2016         De Kuilen 3d, 5694 NM – asbestsanering (SLOPEN)
  • 14 oktober 2016         De Kuilen 3d, 5694 NM – uitbreiden/verbouwen bestaande veldschuur (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.