Gemeenteblad 1120, 25 oktober 2016 - Verleende omgevingsvergunning De Kuilen 4c

Dit artikel is gearchiveerd op 06-12-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694NM
Publicatiedatum: 25-10-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 17 oktober 2016   De Kuilen 4c, 5694 NM – het wijzigen van een reeds eerder verleende vergunning voor het oprichten van een woning met bijgebouw (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.