Gemeenteblad 1122, 25 oktober 2016 - Verleende omgevingsvergunning Molenstraat 23

Dit artikel is gearchiveerd op 06-12-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691AH
Publicatiedatum: 25-10-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 21 oktober 2016    Molenstraat 23, 5691 AH – ontgraven t.b.v. kelder en tijdelijk plaatsen bronbemaling (damwanden) t.b.v. uitvoering kelder (WERK OF WERKZAAMHEDEN UITVOEREN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.