Gemeenteblad 1123, 25 oktober 2016 - Evenementvergunning intocht St. Nicolaas

Dit artikel is gearchiveerd op 06-12-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 25-10-2016
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning

De burgemeester heeft vergunning verleend voor de intocht van Sint Nicolaas op 13 november 2016.

Route

Ontvangst kade Kanaaldijk Zuid om 14.00 uur vervolgens via Nieuwstraat, terrein Zonhove, A. van de Venstraat, Zandstraat, Taylorstraat naar de Airbornestraat met een ontvangst op het bordes van het gemeentehuis om 15.00 uur.

Tegen de besluiten tot het verlenen van een evenementenvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de uitreiking of verzending hiervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de grond van het bezwaar. Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het besluit niet.

Het kan zijn dat u van mening bent dat hierdoor een onaanvaardbare situatie ontstaat, die zo spoedeisend is dat op korte termijn een voorlopige voorziening moet worden getroffen. In dat geval kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch schriftelijk verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient hierbij een afschrift van het bezwaarschrift te overleggen. Voor dit griffierecht worden afzonderlijke leges in rekening gebracht.