Gemeenteblad 1128, 1 november 2016 - Intrekken aanvraag omgevingsvergunning Planetenlaan 36

Dit artikel is gearchiveerd op 13-12-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694TR
Publicatiedatum: 01-11-2016
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

De aanvraag op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is door de aanvrager ingetrokken op:

  • 24 oktober 2016         Planetenlaan 36, 5694 TR – bouwen erker (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.