Gemeenteblad 1129, 1 november 2016 - Verleende omgevingsvergunning Obrechtlaan 3

Dit artikel is gearchiveerd op 13-12-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691GV
Publicatiedatum: 01-11-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 26 oktober 2016        Obrechtlaan 3 5691 GV, kappen van 1 esdoorn in achtertuin (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.