Gemeenteblad 1130, 1 november 2016 - Verleende omgevingsvergunning Van Eedenstraat 5

Dit artikel is gearchiveerd op 13-12-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691XD
Publicatiedatum: 01-11-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 26 oktober 2016         Van Eedenstraat 5, 5691 XD, kappen van een dennenboom in achtertuin (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.