Gemeenteblad 1131, 1 november 2016 - Verleende omgevingsvergunning Zandstraat 32

Dit artikel is gearchiveerd op 13-12-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691CE
Publicatiedatum: 01-11-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 26 oktober 2016         Zandstraat 32, 5691 CE; herinrichten voorzijde perceel en kappen van 8 bomen (AANLEG)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.